มีเดียไลบารี่: สไลด์แนะนำส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.2553
Title:      สไลด์แนะนำส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.2553
BookID:      sld-002
Authors:      อ.เกษม แสงนนท์
ISBN-10(13):      sld-002
Publisher:      อ.เกษม แสงนนท์
Publication date:      14/10/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

สไลด์แนะนำส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.
ประวัติ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร กิจกรรม และการบริการต่างๆ

โดย ส่วนเทคโน

   
Search: