มีเดียไลบารี่: การใช้โปรแกรม ZoomIt สำหรับการนำเสนอ (เกษม แสงนนท์)
Title:      การใช้โปรแกรม ZoomIt สำหรับการนำเสนอ (เกษม แสงนนท์)
BookID:      sld-003
Authors:      เกษม แสงนนท์ (Kasem Saengnont)
ISBN-10(13):      sld-003
Publisher:      เกษม แสงนนท์
Publication date:      17/10/55
Number of pages:      14
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

การใช้โปรแกรม ZoomIt สำหรับการเขียนหน้าจอ
ประกอบการนำเสนอและการเรียนการสอนต่างๆ
หัวข้อประกอบด้วย แนะนำและติดตั้งโปรแกรม
การย่อ-ขยาย (zoom) การเขียน (Draw)
การพิมพ์ (Type) การพัก (Break)

   
Search: