มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 3.1 ให้พิมพ์คำกริยาจากภาพที่กำหนดเป็นรูป ています ลงในช่องว่าง
Title:      แบบทดสอบ 3.1 ให้พิมพ์คำกริยาจากภาพที่กำหนดเป็นรูป ています ลงในช่องว่าง
BookID:      eTest005
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest005
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้พิมพ์คำกริยาจากภาพที่กำหนดเป็นรูป ています ลงในช่องว่าง

ทำแบบทดสอบ

   
Search: