มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 3.2 ให้ดูภาพแล้วคลิกดึงศัพท์คำกริยารูปสวมใส่มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ
Title:      แบบทดสอบ 3.2 ให้ดูภาพแล้วคลิกดึงศัพท์คำกริยารูปสวมใส่มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ
BookID:      eTest006
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest006
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้ดูภาพแล้วคลิกดึงศัพท์คำกริยารูปสวมใส่มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ

ทำแบบทดสอบ

   
Search: