มีเดียไลบารี่: แบบทดสอบ 5.1 ให้ดูภาพแล้วคลิกดึงคำศัพท์มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ
Title:      แบบทดสอบ 5.1 ให้ดูภาพแล้วคลิกดึงคำศัพท์มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ
BookID:      eTest010
Authors:      มณฑวรรณ แสงนนท์
ISBN-10(13):      eTest010
Publisher:      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Publication date:      10/12/55
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

ให้ดูภาพ แล้วคลิกดึงคำศัพท์มาจับคู่ให้ตรงกับภาพ

ทำแบบทดสอบ

   
Search: