มีเดียไลบารี่: Microsoft DiskPart
Title:      Microsoft DiskPart
BookID:      diskpart150356
Authors:      Microsoft
ISBN-10(13):      15032556U0001
Publisher:      MCU-it
Publication date:      15-03-2556
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

DiskPart Utility Program for manage your disk using on a command line.
โปรแกรม diskpart เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับจัดการดิสก์ต่างๆ ของคุณ ใช้คำสั่งนี้ผ่าน Command Prompt โดยพิมพ์ cmd บน Run แล้วพิมพ์คำสั่ง diskpart นี้

   
Search: