มีเดียไลบารี่: Anti-Netcut 3 V 1.0
Title:      Anti-Netcut 3 V 1.0
GameID:      Anti-netcut3
ASIN:      11092556001
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
eMedia:      Download eMedia
Description:     

Anti NetCut 3 v1.0 โปรแกรมป้องกัน โดนตัวตัดเน็ตจากโปรแกรม Netcut ในหอพัก หรือเน็ตที่ใช้ร่วมกัน


Anti NetCut 3 v1.0 คือ โปรแกรมป้องกันการโดนตัดอินเตอร์เน็ตจากโปรแกรม Netcut โดยโปรแกรมจะทำการป้องกันไม่ให้สามารถถูกรบกวนจากการโดนตัดเน็ตได้ เพราะมีกลุ่มคนบางคนที่หวังเพียงประโยชน์ส่วนตนเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตเพียงผู้เดียว เราจึงต้องมีโปรแกรมแบบนี้ไว้สำหรับป้องกันด้วยตนเอง

วิธีใช้งานก็ เพียงนำโปรแกรม Anti-Netcut ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ LAN เน็ตเวิร์คมีสาย หรือ ไร้สายทั้งหมด


การตรวจสอบ และค้นหา ว่าใครเป็นผู้ใช้ Netcut ในระบบ LAN และ Wireless[list=1]
เมือติดตั้งโปรแกรม Anti Netcut เรียบร้อยแล้ว จะมี Icon รูปคล้ายไก่ ที่ Task Bar
คลิกขวาเลือก Who is using Netcut
โปรแกรมจะทำการ Scan หาผู้ใช้งาน Netcut จะปรากฏ IP หรือ Physical Address (MAC Address) ผู้ใช้ Netcut ในระบบก็ทำให้สามารถค้นหาผู้ใช้งาน Netcut ได้โดย Internet Room Service Monitorหรือ ค้นหาผู้ใช้งานตาม IP หรือ MAC Address ดังกล่าว

   
Search: